five states final 2017

पाच राज्यातील विधानसभा निवडणूक निकाल- २०१७ – LIVE
उत्तरप्रदेश (४०३) (मॅजिक-२०२) गोवा (४०) (मॅजिक-२१) उत्तराखंड (७०)(मॅजिक-३६) मणिपूर (६०) (मॅजिक-३१) पंजाब (११७) (मॅजिक-५९)
पक्ष विजय पक्ष विजय पक्ष विजय पक्ष विजय पक्ष विजय
.
????? ?? ????? ?? ????? ?? ????? ?? ????? ??
.
???????? ?? ???????? ?? ???????? ?? ???????? ?? ???????? ??
.
??? ?? ??????? ?? ????????? ?? ?????? ?? ????? ??
.
???? ?? ——- ???? ?? ?????? ?? ?? ??
.
???? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ??
.
???? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ??