मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ, तेलंगणा, मिझोराम विधानसभा निवडणूक निकाल २०१८

मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ, तेलंगणा, मिझोराम विधानसभा निवडणूक निकाल २०१८
राज्य/पक्ष

मध्य प्रदेश (२३०)

राजस्थान (१९९)

तेलंगणा (११९)

छत्तीसगढ (९०)

मिझोराम (४०)

काँग्रेस

११३

११०

३४

५९

०८

भाजप

१०१

७९

०३

२५

बसपा

०७

०३

०२

टीआरएस

७५

मिझो फ्रंट

२६
इतर

०९

१९

०४

०५

०१