विधानसभा निकाल २०१३

विधानसभा निवडणूक निकाल २०१३

पक्ष २००८ २०१३
काँग्रेस ४१ ०८
भाजप २४ ३१
एएपी ०० २८
शिरोमणी अकाली दल ०० ०१
जनता दल संयुक्त ०० ०१
अन्य ०५ ०१
एकूण जागा ७०
पक्ष २००८ २०१३
काँग्रेस १०२ २१
भाजप ७९ १६२
बसपा ०० ०३
नॅशनल पिपल्स पार्टी ०० ०४
अपक्ष १३ ०७
एनयुझेडपी ०० ०२
एकूण जागा २००/१९९
पक्ष २००८ २०१३
काँग्रेस ७१ ५८
भाजप १४३ १६५
बसपा ०७ ०४
अपक्ष ०३ ०३
सप ०१  ००
भारतीय जनशक्ती  ०५ ००
एकूण जागा २३०
पक्ष २००८ २०१३
काँग्रेस ३८ ३९
भाजप ५० ४९
बसपा ०२ ०१
अपक्ष ०० ०१
०० ००
एकूण जागा
एकूण जागा ९०

*आकडेवारी निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवरून