sachin tendulkar hundred centuries

सचिनच्या शतकांचा प्रवास(१ ते २०)

sachin century 1

सचिन येत्या १४ ते १८ नोव्हेंबर २०१३ दरम्यान होत असलेल्या वेस्ट इंडिज विरुद्धच्या कसोटी सामन्यानंतर निवृत्त होतोय.त्याच्या चोवीस वर्षांच्या कारकिर्दीत त्याने अनेक मोठे विक्रम केले. त्यांपैकीच त्याने केलेला विक्रम म्हणजे शंतकांची शंभरी. तुम्हालाही जाणून घ्यायचे असेल ना मास्टर ब्लास्टर सचिनची शंभर शतके कोठे आणि कधी झाली ते. वाचा… सचिनची एक ते २० शतके

सचिनच्या शतकांचा प्रवास(२१ ते ४०)

sachin 22 century NEW

सचिन येत्या १४ ते १८ नोव्हेंबर २०१३ दरम्यान होत असलेल्या वेस्ट इंडिज विरुद्धच्या कसोटी सामन्यानंतर निवृत्त होतोय.त्याच्या चोवीस वर्षांच्या कारकिर्दीत त्याने अनेक मोठे विक्रम केले. त्यांपैकीच त्याने केलेला विक्रम म्हणजे शंतकांची शंभरी. तुम्हालाही जाणून घ्यायचे असेल ना मास्टर ब्लास्टर सचिनची शंभर शतके कोठे आणि कधी झाली ते. वाचा…

सचिनच्या शतकांचा प्रवास (४१ ते ६०)

sachin 42 century

सचिन येत्या १४ ते १८ नोव्हेंबर २०१३ दरम्यान होत असलेल्या वेस्ट इंडिज विरुद्धच्या कसोटी सामन्यानंतर निवृत्त होतोय.त्याच्या चोवीस वर्षांच्या कारकिर्दीत त्याने अनेक मोठे विक्रम केले. त्यांपैकीच त्याने केलेला विक्रम म्हणजे शंतकांची शंभरी. तुम्हालाही जाणून घ्यायचे असेल ना मास्टर ब्लास्टर सचिनची शंभर शतके कोठे आणि कधी झाली ते. वाचा…

सचिनच्या शतकांचा प्रवास(६१ ते ८०)

sachin tendulkar

सचिन येत्या १४ ते १८ नोव्हेंबर २०१३ दरम्यान होत असलेल्या वेस्ट इंडिज विरुद्धच्या कसोटी सामन्यानंतर निवृत्त होतोय.त्याच्या चोवीस वर्षांच्या कारकिर्दीत त्याने अनेक मोठे विक्रम केले. त्यांपैकीच त्याने केलेला विक्रम म्हणजे शंतकांची शंभरी. तुम्हालाही जाणून घ्यायचे असेल ना मास्टर ब्लास्टर सचिनची शंभर शतके कोठे आणि कधी झाली ते. वाचा…

सचिनच्या शतकांचा प्रवास(६१ ते ८०)

sachin tendulkar

सचिन येत्या १४ ते १८ नोव्हेंबर २०१३ दरम्यान होत असलेल्या वेस्ट इंडिज विरुद्धच्या कसोटी सामन्यानंतर निवृत्त होतोय.त्याच्या चोवीस वर्षांच्या कारकिर्दीत त्याने अनेक मोठे विक्रम केले. त्यांपैकीच त्याने केलेला विक्रम म्हणजे शंतकांची शंभरी. तुम्हालाही जाणून घ्यायचे असेल ना मास्टर ब्लास्टर सचिनची शंभर शतके कोठे आणि कधी झाली ते. वाचा…

 

सचिनच्या शतकांचा प्रवास(८१ते १००)

sachin

सचिन येत्या १४ ते १८ नोव्हेंबर २०१३ दरम्यान होत असलेल्या वेस्ट इंडिज विरुद्धच्या कसोटी सामन्यानंतर निवृत्त होतोय.त्याच्या चोवीस वर्षांच्या कारकिर्दीत त्याने अनेक मोठे विक्रम केले. त्यांपैकीच त्याने केलेला विक्रम म्हणजे शंतकांची शंभरी. तुम्हालाही जाणून घ्यायचे असेल ना मास्टर ब्लास्टर सचिनची शंभर शतके कोठे आणि कधी झाली ते. वाचा…