आमच्या बद्दल

राणे प्रकाशन प्रा. लि.

दैनिक प्रहार कार्यालय, एचक्यू, ६०१/६०२,
६ वा मजला, शास्त्रीनगर रहिवाशी संघ,
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उद्यानाजवळ,
चेतना कॉलेजसमोर, शास्त्रीनगर,
वांद्रे (पूर्व), मुंबई ४०००५१.

———————-
९वा मजला, टावर १ सी,
वन इंडियाबुल्स सेंटर,
ज्युपिटर मिल्स कंपाऊंड, सेनापती बापट रोड,
लोअर परळ (पश्चिम), मुंबई-४०००१३

दूरध्वनी : ०२२-४०९६९९९९, ६१२३९९९९
फॅक्स क्र. : ०२२-४०९६९९००
इमेल : prahaarvarta@gmail.com
prahaarmaha@gmail.com